publicerad: 2021  
ljudlag ljud­lagen ljud­lagar
ljud|­lag·en
substantiv
lju`dlag
språkvetenskaplig regel som an­ger betingelserna för en viss ljud­förändring under ett (el. flera) språks historiska ut­veckling; särsk. i (äldre) språkvetenskaplig debatt
ljudlagsenlig
äldre språkhistoriker talade om "undantags­lösa ljud­lagar"
belagt sedan 1801