publicerad: 2021  
ljuskopiering ljus­kopieringen
ljus|­kopi·er·ing·en
substantiv
lju`skopiering
mest historiskt direkt kopiering (utan kamera) med an­vändande av sär­skilt ljus och särsk. kemikalier
ljuskopiering (av något)
belagt sedan 1889