publicerad: 2021  
ljusskygg ljus­skyggt ljus­skygga
ljus|­skygg
adjektiv
lju`sskygg
som inte tål ljus om vissa djur el. om sjuk person
sär­skilt bildligt skum, miss­tänkt
JFR suspekt
ljus­skygga individer; före­tagets ljus­skygga verksamhet
belagt sedan 1769; 1849 i bildlig bemärkelse