publicerad: 2021  
logg loggen loggar
logg·en
substantiv
[låg´]
1 ett fartygs­instrument som mäter hastighet och tillrygga­lagd distans
logglina; släplogg; trycklogg
belagt sedan 1728; av engelska log med samma betydelse, urspr. 'träkloss' (fast­satt vid logglinan och dragen efter far­tyget)
2 löpande förteckning över händelser i data­system
loggfil; utskriftslogg
spara loggarna och skicka dem till supporten
belagt sedan 1984