publicerad: 2021  
1logga loggade loggat
verb
[låg`a]
1 mäta upp (ett far­tygs eller en ströms hastighet) med logg
någon loggar (något)
belagt sedan 1728
2 föra logg i data­system
logga aktiviteten på hem­sidan
belagt sedan 2000
loggaloggande, loggning
2logga loggan loggor
logg·an
substantiv
[låg`a]
var­dagligt logotyp
före­tagets logga
belagt sedan 1992