publicerad: 2021  
logistik logistiken
log·ist·ik·en
substantiv
logisti´k
1 gren av logiken som arbetar med matematiska metoder
belagt sedan 1857; av grek. logistike´ (tekh´ne) 'räknekonst'
2 en vetenskap som studerar problem i sam­band med material­flöde in­om före­tag eller organisationer vanligen med huvudsyftet att åstad­komma metoder för att rätt material ska finnas på rätt plats vid rätt tid
produktionslogistik; transportlogistik
en militär invasion är i stor ut­sträckning en fråga om logistik
äv. all­männare något var­dagligt
familjelogistik; vardagslogistik
det krävs en hel del logistik för att få ihop vardags­pusslet
belagt sedan 1955; av engelska logistics med samma betydelse; till logistik 1