publicerad: 2021  
lubba lubbade lubbat
verb
lubb`a
var­dagligt springa
någon lubbar (någonstans)
hon var sen och var tvungen att lubba för att hinna med bussen
belagt sedan 1886; ur sv. dial. lubba 'gå med tunga steg'; jfr ur­sprung till lubb
lubbalubbande