publicerad: 2021  
lufta luftade luftat
verb
luf`ta
låta genom­strömmas av frisk luft
någon luftar någon/något
någon luftar någon
någon luftar något
lufta rummet; lufta kläderna
äv. låta vistas i friska luften
lufta hunden; lufta sig
äv. fylla på luft i eller tömma på luft
lufta däcken; lufta elementen
äv. bildligt låta (något negativt) komma till ut­tryck
lufta sitt miss­nöje; lufta sina för­domar; lufta sina åsikter
belagt sedan 1671
luftaluftande, luftning