publicerad: 2021  
luftfarkost luft­farkosten luft­farkoster
luft|­far·kost·en
substantiv
luf`tfarkost
färd­medel för transport genom luften samman­fattande benämning på flyg­plan, helikoptrar, luft­skepp och luft­ballonger
belagt sedan 1910