publicerad: 2021  
luftrenare luft­renaren, plural luft­renare, bestämd plural luftrenarna
luft|­ren·ar·en
substantiv
luf`trenare
an­ordning med vars hjälp fasta partiklar av­lägsnas från luft särsk. så­dan luft som ska till­föras förbrännings­motor
belagt sedan 1896