publicerad: 2021  
luftrum luft­rummet, plural luft­rum, bestämd plural luft­rummen
luft|­rumm·et
substantiv
luf`trum
1 luftfylld hålighet spec. mellan växtceller
belagt sedan 1843
2 atmosfären ovan­för visst landområde särsk. över viss nation
ett främmande plan kränkte det svenska luft­rummet
äv. om viss del av atmosfären i höjd­led
det övre luft­rummet
belagt sedan 1931