publicerad: 2021  
lunett lunetten lunetter
eller
lynett lynetten lynetter
lun·ett·en, lyn·ett·en
substantiv
lunett´ el. lynett´
(nästan) halv­cirkel­formig öppning över dörr eller i över­gången mellan vägg och tak för fönster el. en­bart som prydnad
belagt sedan 1778; av franska lunette med samma betydelse, till lune 'måne'