publicerad: 2021  
lungcancer lung­cancern
lung|­cancern
substantiv
lung`cancer
cancer­sjukdom som ut­vecklas i andnings­organen vanligen till följd av rökning el. luft­föroreningar
han dog i lung­cancer
belagt sedan 1958