publicerad: 2021  
lurig lurigt luriga
lur·ig
adjektiv
lu`rig
som har förmåga att lura andra vanligen på ett oskyldigt el. skämtsamt sätt
lurig (för någon) (att+verb)
en lurig dribbler; den lilla rackar­ungen såg lurig ut
äv. om handling och dylikt
en lurig blick
äv. om problem och dylikt som kräver list för att lösas
en lurig fråga
belagt sedan 1901