publicerad: 2021  
1luta lutan lutor
lut·an
substantiv
lu`ta
ett sträng­instrument med halv­päron­formig resonans­låda
JFR gitarr
spela (på) luta; knäppa på luta; renässans­stycken för sång och luta
belagt sedan 1491 (Skrifter till Läsning för Klosterfolk); fornsvenska luta; av lågtyska lute, franska luth med samma betydelse; ur arab. al-ūd, eg. 'trä(instrument)'
2luta lutade lutat
verb
lu`ta
1 av­vika något från normal lod­rät ställning permanent (vanligen oönskat) el. till­fälligt
något lutar
planket lutade; lutande tornet i Pisa
spec. i fråga om person (i vila el. rörelse) vara böjd
han stod lutad över henne; gubbens lutande gång
äv. bilda viss vinkel med horisontal­planet
JFR slutta
lutande plan
belagt sedan ca 1420 (Bonaventuras Betraktelser); fornsvenska luta 'luta; buga'; gemensamt germanskt ord; jfr ur­sprung till lust, lyte, löt 1
2 ge (något) en ställning som av­viker från den lod­räta
någon lutar någon/något (mot någon/något)
någon lutar någon (mot någon)
någon lutar någon (mot något)
någon lutar något (mot någon)
någon lutar något (mot något)
någon lutar på något
hon lutade kryckan mot bords­kanten; man måste luta mera på flaskan; han lutade huvudet i händerna
äv. (vanligen refl.) böja (sig)
de lutade sig fram­åt för att se; hon lutade sig till­baka i stolen
spec. (refl.) var­dagligt lägga (sig) att vila
jag går och lutar mig lite
äv. bildligt (refl.) ha som andligt stöd
det är skönt att ha vänner att luta sig mot
belagt sedan ca 1420 Bonaventuras Betraktelser
3 se ut att av­löpa på visst sätt; om händelse­förlopp eller dylikt
det/något lutar åt något/att+verb/sats
något lutar åt något
något lutar åt sats
något lutar åt att+verb
det lutar åt något
det lutar åt sats
det lutar åt att+verb
det lutar åt en kompromiss
äv. om person vara benägen för viss stånd­punkt, visst handlande eller dylikt
någon lutar åt något/att+verb/sats
någon lutar åt något
någon lutar åt sats
någon lutar åt att+verb
han lutar åt att säga ja
vart­åt det lutar hur det kommer att gåde gick till mötet för att se vart­åt det lutade med fastighets­renoveringen
belagt sedan 1695
4 behandla med lut
SE 1lut
någon lutar något
ett lutat trägolv
belagt sedan 1738; till 1lut!!
lutalutande, lutning