publicerad: 2021  
lågtryck låg­trycket, plural låg­tryck, bestämd plural låg­trycken
låg|­tryck·et
substantiv
`gtryck
om­råde i atmosfären där luft­trycket är väsentligt lägre än i om­givningen vanligen med ostadigt väder som följd
lågtryckscentrum
ett djupt låg­tryck över Atlanten rör sig öster­ut; låg­trycket över Baltikum fördjupas; låg­tryck efter låg­tryck svepte in från Eng­land under semester­månaden
äv. abstraktare lågt luft­tryck
lågtrycksområde
äv. all­männare lågt gastryck
belagt sedan 1921