publicerad: 2021  
1lår låret, plural lår, bestämd plural låren
lår·et
substantiv
benets övre, kraftigare del mellan knät och höften
JFR smalben
lårmuskel
byxorna satt åt över låren
äv. (i sammansättn.) om mat­rätt av djur­lår
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska lar; nord. ord, bildat till en indoeur. ord­rot med bet. 'vara böjd'; besläktat med 2lägg!!
2lår låren lårar
lår·en
substantiv
stor låda för förvaring, ofta av före­mål som inte behöver vara omedelbart till­gängliga
de gamla kläderna finns i lårar på vinden
belagt sedan 1480 (Skrifter till Läsning för Klosterfolk); fornsvenska lar; samma ord som fi. laari 'sädesbinge'; av ovisst urspr.