publicerad: 2021  
lägga på lade lagt, presens lägger
verb
lägga på´
1 höja priset med visst belopp
någon lägger på tal
mellan­handen lägger på 25 %
lägga på en rem se rem
lägga på ett kol se kol
belagt sedan 1901
2 föda upp till avels­djur i stället för till slakt
någon lägger på något
lägga på en hingst
belagt sedan 1546
3 placera ovan­på något
någon lägger på något (något)
lägga på ett lock på kastrullen; lägga på fiber­duk över den nysådda gräs­mattan; hon lade på luren i vredes­mod
äv. ut­vidgat
lägga på mascara; lägga på valla; lägga på nya däck; lägga på ett lager lemon­curd på kakan
belagt sedan 1546
4 av­sluta ett telefon­samtal
någon lägger på (något)
han blev arg och lade på
belagt sedan 1922
lägga påpåläggande, påläggning, pålägg