publicerad: 2021  
lämplighetsintyg lämplighets­intyget, plural lämplighets­intyg, bestämd plural lämplighets­intygen
lämp·lig·hets|­in·tyg·et
substantiv
läm`plighetsintyg
delvis historiskt in­tyg om till­räckligt goda personliga egenskaper för erhållande av viss rättighet; ut­färdat av myndighet
lämplighetsintyg (för någon/något)
lämplighetsintyg (för någon)
lämplighetsintyg (för något)
lämplighets­intyg för kör­kort
belagt sedan 1958