publicerad: 2021  
länd länden länder
substantiv
ryggens nedersta del mellan bröst­korgen och bäckenet; på människa (el. apa)
övningar som belastar länden
äv. inne­fattande mot­svarande sido­partier
äv. om ryggens bakre del på (hus)djur
hästen hade spänningar i länden
belagt sedan mitten av 1300-talet (Gotlands-Lagen); fornsvenska länd; gemensamt germanskt ord, besläktat med bl.a. lat. lum´bus 'länd'; jfr ur­sprung till lumbago, lumbal