publicerad: 2021  
länderval länder­valet, plural länder­val, bestämd plural länder­valen
länd·er|­val·et
substantiv
län`derval
ur­val mottagar­länder för ekonomiskt bi­stånd
länder­valet har delvis styrts av ideologiska principer
belagt sedan 1968