publicerad: 2021  
ländkläde länd­klädet länd­kläden
länd|­kläd·et
substantiv
län`dkläde
kläde eller skynke som fästs kring höfterna särsk. i vissa utom­europeiska kulturer
han var naken bort­sett från länd­kläde
belagt sedan 1910