publicerad: 2021  
längtan bestämd form längtan, utrum
längt·an
substantiv
läng`tan
starkt inre behov av något som man en tid varit utan (el. aldrig haft)
frihetslängtan; hemlängtan; skönhetslängtan; ömhetslängtan
längtan (efter/till någon/något/att+verb/sats)
längtan (efter någon)
längtan (efter något)
längtan (efter sats)
längtan (efter att+verb)
längtan (till någon)
längtan (till något)
längtan (till sats)
längtan (till att+verb)
längtan efter sommaren; längtan till havet; längtan efter barn
belagt sedan ca 1400 (Klosterläsning); fornsvenska länktan