publicerad: 2021  
länsherre länsherren länsherrar
läns|­herr·en
substantiv
`nsherre
historiskt högt upp­satt person som till­delat en under­ordnad person ett län under feodalismen
JFR län 2
någons länsherre
vasallen och hans läns­herre
belagt sedan 1582