publicerad: 2021  
länsresidens läns­residenset, plural läns­residens, bestämd plural läns­residensen
läns|­re·sid·ens·et
substantiv
`nsresidens
tjänste­bostad för lands­hövding
belagt sedan 1824