publicerad: 2021  
lärobyggnad läro­byggnaden läro­byggnader
läro|­bygg·nad·en
substantiv
`robyggnad
klart och systematiskt upp­byggd lära
Marx' väldiga läro­byggnad
belagt sedan 1769