publicerad: 2021  
lärplattform lär­plattformen lär­plattformer
substantiv
`rplattform
digital platt­form för utbildningssyfte med vars hjälp bl.a. del­tagare och lärare in­om ut­bildning eller kurs kan inter­agera
alla dokument in­om kursen är till­gängliga på lär­plattformen
belagt sedan 2008