publicerad: 2021  
läskig läskigt läskiga
läsk·ig
adjektiv
läs`kig
var­dagligt; dialektalt obehaglig och skrämmande
läskig (för någon) (att+verb)
en läskig spök­historia
äv. (i adverbiell an­vändning) som all­mänt förstärknings­ord var­dagligt
vara läskigt snygg; vara läskigt smart
belagt sedan 1909; sv. dial. leskug 'förtretlig; obehaglig'; bildn. till 1led 1