publicerad: 2021  
läsklass läs­klassen läs­klasser
läs|­klass·en
substantiv
`sklass
historiskt; nu­mera en­bart informell beteckning (tidigare) special­klass för elever med läs- och skrivsvårigheter
belagt sedan 1938