publicerad: 2021  
lättmetall lätt­metallen lätt­metaller
lätt|­met·all·en
substantiv
lätt`metall
metall eller legering med låg densitet vanligen under 4,5 gram per kubik­centimeter
de viktigaste lätt­metallerna är aluminium, magnesium och titan
belagt sedan 1844