publicerad: 2021  
lättna lättnade lättnat
verb
lätt`na
bli lättare om före­mål, tryck eller dylikt
lättna (mått)
han har lättnat 2 kg
belagt sedan 1480 (Skrifter till Läsning för Klosterfolk); fornsvenska lätna; till lätt
lättnalättnande