publicerad: 2021  
lödig lödigt lödiga
löd·ig
adjektiv
`dig
som inte blandats upp med sämre metall särsk. om silver
nu­mera sär­skilt bildligt som håller på­litlig kvalitet
han fram­förde inga lödiga argument
belagt sedan 1341 (öppet brev utfärdat av föreståndaren för Skänninge hospital Herlek om markförsäljning (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska löþogher; urspr. 'som inne­håller full halt av ren metall'; bildn. till lod; jfr ur­sprung till löda