publicerad: 2021  
lögn lögnen lögner
lögn·en
substantiv
[löŋ´n]
1 med­vetet osant på­stående vanligen fram­fört i syfte att vinna någon orättmätig för­del
SE ljuga JFR osanning
lögnhistoria; lögnpropaganda; nödlögn
en lögn (om någon/något/sats)
en lögn (om någon)
en lögn (om något)
en lögn (om sats)
beslå någon med lögn; hon spred ut lögner om sin mot­ståndare; nästan allt i den sensationella artikeln var lögn
ibland i konstruktioner med förstärkande ut­tryck
lögn och förbannad dikt; "Det är lögn i hel­vete", skrek han; "Det är en evig lögn", sade hon upp­rörd
äv. om illusion el. brist på upp­riktighet och öppenhet
deras sam­liv byggde på en lögn
lögn, förbannad lögn och statistik skämtsamtolika typer av lögn, där statistik är den värsta
vit lögn en relativ oskyldig och skonsam lögnhan blev tvungen att ta till en vit lögn för att inte av­slöja över­raskningen
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska lyghn; gemensamt germanskt ord; bildn. till ljuga
2 var­dagligt i några ut­tryck en absolut omöjlighet
det var lögn att få upp dörren
belagt sedan 1894