publicerad: 2021  
lön lönen löner
lön·en
substantiv
(fast­ställd) ersättning för visst arbete vanligen i form av kontant belopp; vanligen för mer stadig­varande arbete
lön (för något/att+verb/sats)
lön (för något)
lön (för sats)
lön (för att+verb)
en lön (belopp)
en hög lön; en skälig lön; en låg lön; avtals­enliga löner; gå ner i lön; hur mycket har hon i lön?; lönen sätts in på ditt konto den 25:e i varje månad; gå som volontär utan lön; lika lön för lika arbete
äv. om andra former av ut­byte av verksamhet
de som orkade ända upp till fjälltoppen fick riklig lön för mödan
äv. ironiskt om negativ på­följd
bedragaren fick sina gärningars lön; "syndens lön är döden" som det heter i Bibeln
otack är världens lön se otack
retroaktiv lön lön som kommer i efter­skott
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska lön; gemensamt germanskt ord, besläktat med lat. luc´rum 'vinst'; jfr ur­sprung till lukrativ