publicerad: 2021  
löntagare lön­tagaren, plural lön­tagare, bestämd plural löntagarna
lön|­tag·ar·en
substantiv
`ntagare
person som har av­lönad an­ställning vanligen som samman­fattande benämning på arbetare och tjänste­män; i mots. till kapitalägare men ibland äv. till högre chefer
löntagarorganisation
skatte­lättnader för vanliga lön­tagare; tillvara­ta lön­tagarnas intressen
belagt sedan 1752