publicerad: 2021  
löpande ingen böjning
löp·ande
adjektiv
`pande
som försig­går eller fram­skrider utan av­brott
den löpande verksamheten; i löpande följd
äv. om något som regel­bundet och ofta åter­kommer
löpande ärenden; löpande kontakter med mot­parten
äv. om en rörlig transport­bana (på fabrik eller dylikt) som oavbrutet matar fram arbets­stycken för bearbetning moment för moment
han sade upp sig efter­som han inte stod ut med en­formigheten vid det löpande bandet
löpande meter se meter
löpande rigg se rigg
löpande rim se rim
löpande räkning se räkning
löpande text se text
på löpande band se band
belagt sedan ca 1700