publicerad: 2021  
lösningsrätt lösnings­rätten
lös·nings|­rätt·en
substantiv
`sningsrätt
rätt att (även mot ägarens vilja) förvärva viss egendom mot betalning av löse­skilling; t.ex. om rätt att lösa viss del av tomt
belagt sedan 1668