publicerad: 2021  
lösöre lös­öret lös­ören
lös|­ör·et
substantiv
`söre
sär­skilt i juridiska samman­hang lös egendom ut­om pengar, värde­papper och dylikt samman­fattande benämning på möbler, hus­geråd, transport­medel etc.
SE 1lös 2 SYN. mobilier JFR bohag
lösöreauktion
av lös­öre och pengar till­faller hälften änkan
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska lösöre; till öre i dess forna, all­männare bet. av 'egendom'