publicerad: 2021  
löv lövet, plural löv, bestämd plural löven
löv·et
substantiv
mindre, skiv­formig, normalt grön träd- eller busk­del för upp­tagning av kol­dioxid och bildning av syre och kol­hydrater ibland om sådana delar sedan de vissnat och fallit av
JFR blad 1
de späda lövens grönska; träden fäller sina löv; kratta löv; våta löv på trottoaren; förmultnade löv
äv. om av­bildning av löv, sär­skilt som prydande detalj
en hand­gjord trä­ask med löv som dekoration
äv. bildligt om metall­stycke som hamrats eller dylikt så att det blivit mycket tunt
belagt sedan 1279 (intyg utfärdat av biskop Henrik i Linköping om jordabyte (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska löf; gemensamt germanskt ord av om­diskuterat urspr.