publicerad: 2021  
macho machon machos
substantiv
[mat´ço]
man som över­driver eller över­skattar sin manlighet och visar en ned­låtande attityd mot kvinnor
machokultur; machostil; machotyp
äv. i adjektivisk an­vändning
han är för macho för att stanna hemma och passa barn
belagt sedan 1980; till spa. macho 'manlig'; av lat. ma´sculus 'manlig'; jfr ur­sprung till maskulin