publicerad: 2021  
mackapär mackapären mackapärer
mackapär·en
substantiv
mackapä´r
var­dagligt (obestämt) före­mål gärna av mekaniskt slag
JFR manick
någon sorts elektronisk mackapär
belagt sedan 1912; sv. dial. mackapär 'konstig figur, grej; modig karl'; ev. ombildn. av det bibliska släkt­namnet mackabéer