publicerad: 2021  
malja maljan maljor
malj·an
substantiv
mal`ja
ring för uppfästning av roder­tapp, draperi och dylikt
JFR öljett
äv. om länk i kedja och dylikt
kättingens maljor
belagt sedan mitten av 1300-talet (förteckning över föremål i kungens skattkammare (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska malia; ur lat. mac´ula 'ögla; maska; fläck'; jfr ur­sprung till makulera