publicerad: 2021  
malla sig mallade mallat
mall·ar sig
verb
mall`a sig
var­dagligt upp­träda skrytsamt
malla sig (för någon)
belagt sedan 1913; till sv. dial. malle 'kärna; märg; in­kråm i bröd (som pöser och jäser)'