publicerad: 2021  
malt malten äv. maltet
malt·en
substantiv
torkade grodda sädeskorn anv. som halv­fabrikat vid öl­tillverkning m.m.
maltgrodd; maltkorn
belagt sedan 1309 (påbud utfärdat av hertigarna Erik och Valdemar om slottshjälp till Stockholm (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska malt; gemensamt germanskt ord, urspr. 'ngt smält, upp­löst'; jfr ur­sprung till mjälte, multna, 2mälta!!