publicerad: 2021  
manschauvinism mans­chauvinismen
mans|­chauvin·ism·en
substantiv
man`schauvinism
förakt­full manlig in­ställning till kvinnor särsk. beträffande deras kapacitet på andra om­råden än traditionellt kvinnliga
JFR macho
belagt sedan 1967