publicerad: 2021  
maritim maritimt maritima
mar·it·im
adjektiv
mariti´m
som hör till havet
ett maritimt klimat; maritima miljöer
belagt sedan 1818; av lat. marit´imus 'havs-', till mar´e 'hav'; jfr ur­sprung till mar- 1