publicerad: 2021  
maskin maskinen maskiner
mask·in·en
substantiv
maski´n
1 mekaniskt arbets­redskap som under­lättar el. ut­för visst arbete
JFR verk 2
skriva på maskin; klippa gräset med maskin
äv. om elektroniska arbets­redskap
äv. bildligt om effektivt men mekaniskt arbetande person
en parti­ledare blir lätt en politisk maskin
belagt sedan 1716; av tyska Maschine, franska machine med samma betydelse; av lat. ma´china 'maskin; byggnads­ställning; hissverk'; nära besläktat med mekanik
2 mekanisk an­ordning som alstrar kraft särsk. om framdrivande enhet
maskinrum; dieselmaskin; ångmaskin
maskinen fattade eld vid kraschen; far­tyget gick för full maskin
äv. om motor­drivet fortskaffnings­medel
flygmaskin
äv. bildligt i ut­tryck för mänsklig kraftutveckling
han arbetar för full maskin; kan du gå för egen maskin eller ska jag stödja dig?
belagt sedan 1839