publicerad: 2021  
maskinelement maskin­elementet, plural maskin­element, bestämd plural maskin­elementen
mask·in|­ele·ment·et
substantiv
maski`nelement
typ av bestånds­del som finns i de flesta maskiner
kul­lager och svetsfogar är två maskin­element
belagt sedan 1879