publicerad: 2021  
maskulin maskulint maskulina
maskul·in
adjektiv
[mas´-] el. [-i´n]
som har ut­präglat manliga egenskaper enl. traditionella ideal
en kraftigt byggd, maskulin typ
äv. om ord, sär­skilt substantiv som böjs på samma sätt som många substantiv som betecknar varelser av han­kön
maskulina substantiv
belagt sedan 1842; av lat. masculi´nus 'manlig'