publicerad: 2021  
matematisk-naturvetenskaplig matematisk-naturvetenskapligt matematisk-naturvetenskapliga
matem·at·isk|­nat·ur·vet·en·skap·lig
adjektiv
matematisk-natu`rvetenskaplig
i vissa ut­tryck som om­fattar matematik och natur­vetenskapliga ämnen
universitetets matematisk-naturvetenskapliga fakultet
belagt sedan 1884